Είσοδος Χρήστη


Ο καιρός
Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, ξεκινά το διδακτικό έτος 2017-2018 με τον αγιασμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00. Θα ακολουθήσει διανομή βιβλίων και ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές να φέρουν μαζί τους τσάντα για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

Ο Διευθυντής

Χαρισιάδης Σπύρος

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 έχουν αναρτηθεί στο σχολείο.

Από τους 130 υποψηφίους μας, οι 104 εισάγονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 80%

Από αυτούς τους 104, εισάγονται:

66 σε τμήματα ΑΕΙ (ποσοστό 63%),

33 σε τμήματα ΤΕΙ (ποσοστό 32%),

3 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ποσοστό 3%) και

2 σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ποσοστό 2%).

 

Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για έκδοση κωδικών και υποβολή μηχανογραφικού δελτίους τις παρακάτω ημέρες από 08:30 εως 14:00.

Δευτέρα 03/07/2017

Πέμπτη 06/07/2017

Δευτέρα 10/07/2017

Παρασκευή 14/07/2017

Από την Πέμπτη 6-7-2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7-2017. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Ο Διευθυντής

 

Χαρισιάδης Σπύρος

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών ότι οι εγγραφές για την Α΄ Λυκείου θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 20-06 2017 έως και την  Παρασκευή 30-06-2017 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (08:00-14:00).

Χρειάζεται να προσκομίσετε μία φωτογραφία και την αστυνομική ταυτότητα ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των παιδιών.

Ο Διευθυντής

Χαρισιάδης Σπύρος

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο. 

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα. 

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. 6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας 

  • Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.
  • Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο φοίτησης , οι μαθητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της σειράς προτίμησής τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα του οποίου δεν έχει εγκριθεί η λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου, αναμένει νεότερη ενημέρωση έως τη 10η Ιουλίου.
  • Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα σχολείο, η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα. 
  • Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. της κατοικίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας του.
  • Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της ηλεκτρονικής δήλωσης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης. Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα. 

 

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστή

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, της Α΄ και Β΄ τάξης, ότι οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο για την παραλαβή των Ελέγχων Τελικής Επίδοσης  και την Εγγραφή των παιδιών τους στην επόμενη τάξη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Λόγω της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μπορούν να έλθουν στο σχολείο την Τρίτη 06-06-2017, την Πέμπτη 08-06-2017, την Τρίτη 13-06-2017, την Πέμπτη 15-06-2017 και κάθε εργάσιμη ημέρα από την Τρίτη 20-06-2017 έως και την Παρασκευή 30-06-2017, από 08:00 έως 14:00.

Ο Διευθυντής

Χαρισιάδης Σπύρος

 

Εισυνάπτονται η Εγκύκλιος για το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2016 καθώς και η κατάταξη των σχολων σε Επιστημονικά

 

Πεδία

Νέα του Σχολείου
Γράφτηκε στις 24/02/2017, 11:24 από Διαχειριστή
...
Γράφτηκε στις 20/10/2015, 10:43 από Διαχειριστή
ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ...
Γράφτηκε στις 26/02/2014, 19:36 από Διαχειριστή
1.
Εκπαιδευτικά Νέα
Εορτολόγιο


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte